Ogłoszenie

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2017/2018

06.04.2017r. – 12.04.2017r. – potwierdzenie woli przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki.

13.04.2017r. – 25.04.2017r. godz. 15:00 – przyjmowanie podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kielce/default.aspx   (logowanie na stronie możliwe będzie od 13.04.2017r. – 25.04.2017r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do każdej wybranej placówki w celu zatwierdzenia.

12.05.2017r. do godz. 12:00 –podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.05.2017r. – 19.05.2017r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.

Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.

23.05.2017r. do godz. 12:00–podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.

 

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy na występy artystyczne poszczególnych grup

z okazji zbliżających się Dni Babci i Dziadka, które odbedą się:

24 stycznia o godz. 13 - grupa II,

o godz. 14 - grupa III

oraz

25 stycznia o godz. 13 - grupa I,

o godz. 14 - grupa IV.

 

Strony