Dla Rodziców

W przedszkolu znajdują się cztery oddziały. Zajęcia edukacyjne realizują podstawę programową. Przygotowujemy dzieci do poznania samego siebie, swoich możliwości i norm życia społecznego, co czyni ich dojrzałymi emocjonalnie na miarę ich wieku i rozwoju. Czynimy starania, aby dziecko poznało swoją wartość i było traktowane podmiotowo. Uwzględniamy, że każde dziecko ma indywidualny rozwój, własne potrzeby, charakter, temperament i osobowość.

Dzieci uczą się współdziałać w myśl zasady: "Nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj" oraz pomagać sobie wzajemnie.

 


Do oddziału I uczęszczają dzieci 3-letnie. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nabywają umiejętności samoobsługowe, uczą się samodzielności i funkcjonowania w grupie. Poprzez gry i zabawy realizują jedno zajęcie edukacyjne, są wdrażane do uczestnictwa w życiu przedszkola. Po głównym posiłku jest organizowany odpoczynek poobiedni.

 

Do oddziału II uczęszczają dzieci 4-letnie.

W I semestrze jest organizowane jedno zajęcie edukacyjne. Od II semestru wprowadzone zostaje drugie zajęcie edukacyjne. Dzieci biorą udział w zabawach dydaktycznych, stolikowych, w różnorodnych ćwiczeniach. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci rozwijają swoją aktywność i kreatywność.

 

Do oddziału III uczęszczają dzieci 5-letnie. Dzieci uczestniczą w dwóch zajęciach edukacyjnych. Uwieńczeniem zajęć są bezpośrednie kontakty z przyrodą w formie spacerów, zabaw. Dzieci biorą czynny udział w różnorodnych konkursach organizowanych przez zaprzyjaźnione przedszkola, co rozwija u nich otwartość, komunikację oraz pomaga małymi kroczkami wkraczać w świat dorosłych.

 

Do oddziału IV uczęszczają dzieci 6-letnie. Praca w tej grupie polega na jak najlepszym przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Zajęcia edukacyjne prowadzone są metodami innowacyjnymi, które rozwijają, wspomagają, ukierunkowują zdolności dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami, dbając o wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

 

OKIEM DZIECKA

Pobyt w przedszkolu to same przyjemności:

  •  beztroska zabawa z kolegami
  •  wyprawy w nieznane
  •  poznawanie rzeczy dziwnych i niezwykłych
  •  eksperymenty i doświadczenia
  •  zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i inne
  •  zabawy w teatr (przygotowywanie spektakli teatralnych)
  •  urodziny kolegów
  •  poznawanie folkloru
  •  spotkania z ciekawymi ludźmi
  •  samodzielność i wytrwałość, pewność siebie