O Przedszkolu

     Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dzieciom - oznacza to, że zapewniamy właściwe warunki edukacyjne, bezpieczeństwo, zdrowie i wypoczynek. Przestrzegamy praw dziecka. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które dodatnio wpływają na potrzeby dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. Stwarzamy wychowankom możliwość osiągania sukcesów na granicy ich potencjalnych możliwości. Celem naszego przedszkola jest wychowanie ludzi śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, posiadających dobry kontakt z otoczeniem, łatwo przystosowującym się dożycia we współczesnym świecie. Oferta programowa zapewnia wszechstronny rozwój dziecka, a jej założenia realizowane są w przyjaznej atmosferze. Dla naszych wychowanków w celu wszechstronnego rozwoju proponujemy również zajęcia dodatkowe.

     Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego. Nauczyciele to ludzie twórczy poszukujący nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, rozwijający swoje umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego. Organizują ciekawe i różnorodne zajęcia edukacyjne sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi dziecka, stosują indywidualne metody i zróżnicowany stopień zadań dydaktyczno-wychowawczych.

     Pełniąc funkcję wspierającą i integrującą działania wychowawcze, wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka starając się ujednolicić oddziaływania wychowawcze. Prowadzimy spotkania i konsultacje ze specjalistami - psycholog, logopeda, pedagog.

     Nasze przedszkole bierze udział w licznych konkursach i imprezach zorganizowanych przez miasto oraz inne placówki. Zdobywamy nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które świadczą o naszej pracy, aktywności, są pierwszą autoprezentacją odzwierciedlającą życie przedszkola.

Współpracujemy z Biblioteką Środowiskową, Klubem Osiedlowym "Słoneczko", MZPPP, MOPR, wybranymi szkołami podstawowymi, prasą i radiem lokalnym, Domem Pomocy Społecznej, Filharmonią, Policją, UJK i innymi.

     Placówka cieszy się dobrą opinią wśród rodziców, uznaniem i zaufaniem. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu są radosne i uśmiechnięte, tu rozwijają się pierwsze dziecięce przyjaźnie, które stanowią ważny aspekt w ich życiu. Tu urzeczywistniają się dziecięce marzenia.

 

Jeśli pragniecie Państwo takiego przedszkola dla waszego dziecka to serdecznie zapraszamy !!!