Spotkanie adaptacyjne

UWAGA!!!

Zapraszamy Rodziców i dzieci nowoprzyjęte na spotkanie adaptacyjne,

które odbędzie się 6 czerwca 2017r. o godz. 15.30.

Będzie to okazja na zapoznanie się z placówką i uzyskanie informacji na temat jej funkcjonowania.