Spotkanie integracyjne

Dzieci z gr. II i IV serdecznie zapraszają

swoich najbliższych na

"Zabawy z kolorową jesienią".

Grupa II zaprasza dnia

15.11.2016r. o godz. 14,

Grupa IV zaprasza dnia

16. 11. 2016r. o godz. 14.