Spotkanie z ratownikami medycznymi

23 czerwca na sali gimnastycznej zostało zorganizowane spotkanie z ratownikami medycznymi. Dzieci poznały właściwe reakcje oraz zachowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu biorąc czynny udział w spotkaniu.