Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki gr. III

„Naukowcem być” – to zajęcia naukowo-doświadczalne  w pracowni Mini –Labu,  w których brały udział 11 maja dzieci z grupy III. Poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń w profesjonalnie wyposażonym laboratorium przedszkolaki uczyły się stosować zasady bezpiecznej pracy badawczej, wykonywały eksperymenty z wykorzystaniem wyłącznie bezpiecznych odczynników, obserwowały i wyciągały wnioski z różnorodnych zjawisk chemicznych i fizycznych.

Wykonywanie eksperymentów naukowych w zabawny, ale bezpieczny sposób pokazało dzieciom, że nauka nie musi być nudna, ale może rozbudzać ich wrodzoną ciekawość wobec otaczającego ich świata.