Zajęcia plastyczne gr.II

Dobra współpraca między nauczycielami a rodzicami przyczynia się do współorganizowania różnych przedsięwzięć w naszym przedszkolu. Do form współpracy zaliczamy: kontakty indywidualne na temat dziecka, spotkania z rodzicami w grupie, zajęcia otwarte dla rodziców, gazetki, uroczystości przedszkolne, pomoc organizacyjną i wspólną zabawę, sponsoring ze strony rodziców. 

Dziękujemy serdecznie tym rodzicom, którzy w sposób szczególny angażują się na rzecz grupy poświęcając swój czas oraz okazując pomoc na różne sposoby.

Z okazji Świąt Wielkanocnych zostały zorganizowane w gr. II z udziałem mamy Julii - p. Małgorzaty - zajęcia plastyczne, podczas których dzieci dowiedziały się w jaki sposób można udekorować szablon jajka gotowymi elementami do ozdabiania. "Słoneczka" z wielkim zapałem tworzyły swoje małe dzieła wykorzystując również gotowe elementy przyniesione z domu. Na efekty pracy nie trzeba było zbyt długo czekać, a zadowolenie z wykonanej pracy najbardziej uwidocznione było na twarzy:)