Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy szanownych rodziców

na zebranie grup I, II i III dnia 04.02.2019 r. o godz. 16.30, 

grupa IV  - 6.02. 2019r. o godz. 16.30

którego tematem będzie podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej

za I półrocze roku szkolnego 2018/2019.