PODZIĘKOWANIA

ZA OKAZANĄ POMOC, SERCE ORAZ ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ GRUPY I PLACÓWKI

Z SERCA DZIĘKUJEMY:

 

 

GRUPA I

P. Sylwii Kułak

P. Monice Gozdak

P. Beacie Kwieczko

P. Patrycji Rumińskiej

 

GRUPA II

P. Karolinie Gądek

P. Alicji Pachoł

Państwu Agnieszce i Michałowi Kaleta

P. Patrycji Smackiej

P. Malwinie Sztenc

P. Ewelinie Trelińskiej

P. Marcie Żońca

P. Bernadetcie Żyła-Detka

P. Ewelinie Zamiela

P. Aleksandrze Gil

P. Ewelinie Dąbrowskiej

P. Dorocie Łosak

 

GRUPA III

Państwu Agnieszce i Arturowi Ściana

Państwu Annie i Dariuszowi Kozieł

Państwu Annie i Sebastianowi Bentkowskim

P. Annie Kuczyńskiej

P. Agnieszce Osuch-Pawlik

P. Justynie Piróg

P. Wioletcie Wieczorek

 

GRUPA IV

Państwu Alicji i Tomaszowi Pachoł

Państwu Małgorzacie i Rafałowi Rostockim

Państwu Dorocie i Emilowi Karyś

P. Monice Morgaś

P. Barbarze Brzoza