"POLSKA - MOJA OJCZYZNA" II edycja programu edukacyjnego

Dnia 31 października w naszym przedszkolu odbyła się druga edycja programu edukacyjnego "POLSKA - MOJA OJCZYZNA". Przeprowadzone zajęcia wpisują się w realizację tegorocznego zadania priorytetowego czyli propagowania patriotyzmu. Podczas programu dzieci ze wszystkich grup miały okazję w sposób aktywny przyswoić i utrwalić podstawową wiedzę na temat naszego kraju: symboli narodowych oraz krajów sąsiadujących z Polską poprzez umieszczanie flag na tablicy magnetycznej. W ciekawy sposób dzieci poznały bogactwa naturalne naszego kraju: sól, kamień węgielny, bursztyn oraz złoto. Zaprezentowano również miniaturę samolotu oraz umundurowanie polskich lotników z dywizjonu 303. Dzieci wykazywały duże zainteresowanie poruszaną tematyką i chętnie brały udział w zajęciach. Na koniec odbyła się sesja zdjęciowa w mundurach lotników z wspomnianego wcześniej dywizjonu. Juz wkrótce będzie można zakupić wykonane portrety.