Praktyki studenckie

Już we wrześniu dzieci z gr.IV uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez studentki z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Przyjazna atmosfera oraz doświadczenie nauczycielek wpłynęły pozytywnie na wybór naszej placówki na kontynuację praktyk w miesiącu wrześniu.
Zaangażowanie studentek oraz przygotowane przez nie pomoce dydaktyczne do zajęć sprzyjały wspólnej i zgodnej zabawie oraz rozwijały kreatywność u dzieci.