Spotkanie z policjantami

Dziękujemy przedstawicielom Kieleckiej Policji za przypomnienie bezpiecznych zachowań na ulicy i w domu. Rozmowa, oglądane filmy edukacyjne i wspólna zabawa uświadomiły dzieciom zagrożenia i niebezpieczeństwa płynące często z bezmyślnych zachowań.