VII Europejski Tydzień Sportu

W  ramach projektu "VII Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich" dzieci z naszej placówki brały aktywny udział w zabawach sportowych na powietrzu zorganizowanych przez panie nauczycielki.  Przedszkolaki młodsze  i strasze aktywnie ćwiczyły nad kieleckim zalewem, w pobliżu ścieżki zdrowia wzdłuż Silnicy oraz na przedszkolnym placu zabaw. "W zdrowym ciele - zdrowy duch!" :)