Wycieczka do PSP w Kielcach gr. IV

W dniu 15.06.2018 przedszkolaki z grupy IV wybrały się na wycieczkę do PSP w Kielcach, gdzie uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych w sali edukacyjnej "OGNIK".
Celem zajęć było upowszechnianie wśród dzieci wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez prowadzenie bezpośrednich działań praktycznych podnoszących wiedzę i umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia.
W ramach zajęć przeszkoleni strażacy  prowadziły zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Rolą strażaków było wytłumaczenie dzieciom:
•    jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem),
•    jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń,
•    do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego,
•    jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.

Ponadto dzieci mogły zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar.