Wycieczka do Tokarni

4 czerwca zwiedziliśmy Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni. Była to okazja, aby zobaczyć wiele starych i abytkowych budowli, wiatraków, całe gospodarstwa wiejskie, kościół oraz chaty.
Ciekawem doświadczeniem były dawne gry i zabawy ludowe.