Zajęcia edukacyjne "Strażacy"

We wtorek 7 maja w ramach praktyk studenckich w grupie IV studentka pani Dominika R. zaprosiła do przedszkola strażaków z OSP Słupia Korzecka.

W spotkaniu ze strażakami uczestniczyły dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Z wielką radością przymierzały elementy stroju strażaka oraz wybrane sprzęty, którymi posługują się strażacy podczas akcji ratunkowych.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami.

Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych. Wrażenia, jakie dostarczyli dzieciom strażacy, na długo pozostaną w ich pamięci. Dziękujemy przedstawicielom straży za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu.