29.05.2020r.

1. Mój kochany tatuś – rozmowa na temat wiersza B. Kosmowskiej Dzień Taty, - kształtowanie uczucia przywiązania do swoje-go ojca, wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci, zachęcanie do pomagania tacie w prostych pracach domowych, rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości wzrokowej.

Inscenizowanie wiersza B. Kosmowskiej Dzień Taty .

Jeśli posiadamy możemy wykorzystać kukiełki (pacynka) mamy oraz kukiełki (pacynki) chłopca i dziewczynki.

Rodzic czyta wiersz,(lub przedstawia inscenizację utworu wykorzystując...

28.05.2020r.

Kochane dzieci, dzisiaj powtórzymy oraz wzbogacimy słownictwo dotyczące członków rodziny.

*Zapraszam do obejrzenia oraz uważnego słuchania wesołego opowiadania o drzewie genealogicznym głównego bohatera filmiku „Family Story for Kids from Steve and Maggie”

https://www.youtube.com/watch?v=VvrG4JguNQk

*Utrwalamy słówka oraz poznajemy nowe:

family tree – drzewo genealogiczne

uncle - wujek

aunt - ciocia

cousin – kuzyn

przydatne zwroty:

...

28.05.2020r.

1. Zabawa matematyczna – Łąkowe przeliczanki – doskonalenie przeliczania ze zrozumieniem, nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni.

Do zabawy potrzebne będą wycięte sylwety motyli, biedronek, kwiatów (z różną liczbą płatków), kartoniki z kropkami lub kostki domiona.

• Układamy motyle – rodzic układa przed dzieckiem cztery papierowe kwiaty, a obok nich kartoniki z różną liczbą kropek . Zadaniem dziecka jest poukładać na kwiatach sylwety motyli w taki sposób, aby ich liczba na każdym kwiatku była zgodna z liczbą kropek na...

28.05.2020r.

„Gdzie jest więcej wody?”

Aby przeprowadzić tą zabawę należy przygotować 5 takich samych słoików. Każdy z nich napełniamy różną ilością wody i zakręcamy. Zadaniem dziecka jest wskazanie słoika z najmniejszą ilością wody. Następnie dziecko układa wszystkie słoiki kolejno, zaczynając od tego, w którym jest najmniej wody, do tego, w którym jest jej najwięcej.

„Ile jest kwiatków?”

Do tej

...

Strony