18.05.2020r.

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy Rodziców zainteresowanych przyprowadzeniem dziecka do przedszkola o poinformowaniu Dyrektora placówki

minimum na 2 dni przed wybranym terminem powrotu dziecka do przedszkola

w celu prawidłowego zapewnienia opieki.

Rodzice dzieci, które będą w tym czasie uczęszczać do przedszkola

zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń i dostarczenie ich do placówki.

15.05.2020r.

Drogie dzieci, spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: "W jaki sposób za pomocą muzyki można o czymś opowiedzieć ?"

*Dzieci podają swoje pomysły, a następnie oglądają bajkę muzyczną "Ptasie przygody: Wróbelek"

https://www.youtube.com/watch?v=st6OrfDZarw

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat przygód wróbelka w lesie:

-Jakie ptaki znajdowały się w lesie?

-Przed czym chciał ostrzec wróbelek?

-Dlaczego wróbelek został bohaterem?

-Jakie instrumenty muzyczne...

15.05.2020r.

1. Rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu, rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na podstawie cyklu ilustracji oraz gry multimedialnej „Na szlaku Świętokrzyskich legend”.

Do zadania będą potrzebne: ilustracje, albumy, zdjęcia, eksponaty, związane ze sztuką ludową regionu np. wycinanki serwetkowe, gliniane dzbany, haftowane obrusy

Przypomnienie przez rodzica wiadomości związanych z tematyką tygodnia „Moja miejscowość, mój region”, dzielenie się z dziećmi swoją wiedzą...

Strony